Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

HSP Begeleiding & Inzicht Tjitske van der Tol is als praktijk gevestigd in Creil en biedt coaching, begeleiding, workshops en trainingen aan ( jong) volwassenen. HSP Begeleiding & Inzicht verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Tjitske van der Tol verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om jouw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Tjitske van der Tol verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Cursisten administratie en facturatie ( deze gegevens zijn bedoeld voor intern gebruik en persoonlijke correspondentie)

Hoe lang we gegevens bewaren

Tjitske van der Tol zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Deze persoonsgegevens zal Tjitske van der Tol nooit verkopen, verhuren, of gebruiken voor spamdoeleinden. Uiteraard beveiligen we de verstrekte persoonsgegevens tegen misbruik en fraude. Bij workshops en trainingen wordt gevraagd naar persoonlijke adresgegevens voor de facturatie. Daarin wordt opgenomen: naam, adres, postcode, woonplaats telefoonnummer en e-mail adres. Deelname aan deze workshops en trainingen worden bijgehouden middels een presentatielijst.

Bij online coaching vragen we persoonlijke vragen via een digitale vragenlijst die alleen gebruikt wordt voor coaching doeleinden die zijn gericht en ten behoeve van jouw persoonlijk traject. Voorafgaand te ontvangen.

Delen met anderen

Tjitske van der Tol verstrekt uitsluitend met derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alle persoonsgegevens worden voorafgaand aan een workshop of training vrijwillig en met toestemming verstrekt door de deelnemer. Persoonsgegevens worden op verzoek van de persoon in kwestie verwijderd uit de database.

In kaart brengen websitebezoek

Tjitske van der Tol gebruikt, functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Tjitske van der Tol gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken, ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast hebben wij je al geïnformeerd over de cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cokies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiliging

Tjitske van der Tol neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tjitskevandertol.com